طب سنتی

دوره های آموزش طب سنتی

مجتمع آموزشی پاسارگاد با همکاری انجمن علمی طب سنتی ( شعبه شمال غرب ) برگزار می کند: دوره های آموزشی طب سنتی توسط متخصصین طب سنتی با ارائه گواهی از انجمن علمی طب سنتی ایران