درباره ما

 

شرکت اروم پارسای پاسارگاد به شماره ثبت 12159 با مسئوولیت محدود فعالیت خود را به صورت نهادینه با بهره گیری از محققین جوان واساتید محترم در حوزه‌های کشاورزی، بیوتکنولوژی، صنایع غذایی، گیاهان دارویی، طب سنتی، عمران و معماری، گردشگری، کامپیوتر و حسابداری ،امور اداری و خدمات آموزشی از سال 1387در راستای ساماندهی مناسب برای تولید علم وفناوری و هم افزایی علم، تولید ثروت و آماده سازی بستر اجرایی آن‌ها در جهت سوق دادن منافع تحقیقاتی و فناوری به پژوهشگران، محققین، دانش آموزان و دانشجویان و انجام اقدامات لازم جهت توسعه اولويت‌هاي علم و فناوري نقشه جامع علمي كشور و در نهایت توسعه پایدار که به موجب آن شکوفایی امور تحقیقاتی در راستای تولید علم، فناوری و تجاری سازی و بهره مند شدن از نتایج آن‌ها، از طریق ارائه خدمات مدرن آموزشی و حمایتی به پژوهشگران و فناوران دانشگاهی ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی را به طور رسمی آغاز کرده است. این شرکت به عنوان یک سرمایه گذار مخاطره پذیر Venture Capital امکاناتی را برای پرورادن ایده های تحقیقاتی- تولیدی وتولید محصول قابل ارائه در بازار ایجاد میکند و بنا دارد نقش موثری در جهتدهی ایده‌ها به سمت تولید ایفا نماید. از استراتژی های اصلی شرکت همکاری و هم افزایی با افراد و شرکت های گوناگون جهت توسعه و پیشرفت می باشد و با اصول مدیریتی نوین و همکاریهای برد -برد و پایدار را سرلوحه کار خود قرار داده است. همچنین برآن است تا راه متفاوتی رابرای رسیدن به قله‌های موفقیت بپیماید و از پتانسیل‌های همه علاقه‌مندان جهت توسعه به صورت پایدار استفاده و از پیشنهادهای همکاری به گرمی استقبال می نماید.