برگزاری همایش های کاربردی

برگزاری انواع همابش های کاربردی با بهره گیری از آخرین متد روز و استاندارد های اعلامی از سازمان ملی استاندارد