کارگاه آموزشی با برگزاری شرکت اروم پارسای پاسارگاد همکار سازمان ملی استاندارد

سرفصل آموزشی :

آفات و بیماریهای گیاهی در دوره قبل از برداشت

کنترل عوارض پاتولوژیکی

تکنولوژی صحیح برداشت

فیزیولوژِی پس ازبرداشت

تیمارهای غیرشیمیایی و استفاده از ترکیبات طبیعی برای کنترل ضایعات

تاثیر باقیمانده سموم برمحصولات کشاورزی با رویکرد صادراتی

حد مجاز باقیمانده سموم

عملیات پیش سرمادهی

تکنولوژی بسته بندی ( انواع سیستم های بسته بندی نوین )

تکنولوژی انبارداری ( شامل کلیات عملیات در طی انبارداری )

حمل ونقل صحیح

جهت هماهنگی برای ثبت نام و حضور در دوره با شماره تلفن های زیرتماس بگیرید .

شماره تماس شرکت : 04432233314-04432224089- 04432240808- 09146212026- 09146212024 – 09145407563

آدرس شرکت : خیابان راهنمایی بالاترازکوی 18 پلاک 164 شرکت اروم پارسای پاسارگاد

کارگاه آموزشی با برگزاری شرکت اروم پارسای پاسارگاد همکار سازمان ملی استاندارد

دوره آموزشی خطا ناپذیرسازی POKA- YOKE

دوره عمومی برای مدیران فنی و کنترل کیفیت تمام صنایع و آزمایشگاه های همکار استاندارد

سرفصل های دوره آموزشی :

اصول مهم در کنترل کیفی صفر (ZQC)

اهداف پوکا یوکه

آشنایی با انواع خطا های انسانی

علت عیوب و خطاها

توضیح رابطه علت عیوب و انواع خطاهای انسانی

اصول بهبود در پوکا یوکه

ابزار و روش ها

پیشنهاد ها و مثال ها جهت اجرای بهتر پوکا یوکه

اهداف دوره اموزشی :

حذف ضایعات بهبود مستمر فرایندها

افزایش ارزش محصول

حل مشکلات مشتری

کاهش هزینه های تولید و بهبود کلی کنترل کیفیت

جهت هماهنگی برای ثبت نام و حضور در دوره با شماره تلفن های زیرتماس بگیرید .

شماره تماس شرکت : 04432233314-04432224089- 04432240808- 09146212026- 09146212024 – 09145407563

آدرس شرکت : خیابان راهنمایی بالاترازکوی 18 پلاک 164 شرکت اروم پارسای پاسارگاد

کارگاه آموزشی با برگزاری شرکت اروم پارسای پاسارگاد همکار سازمان ملی استاندارد

دوره آموزشی دو روزه سیستم مدیریت یکپارچه فرآیند های تحقیق و توسعه ( R&D)

سرفصل و محتوای آموزشی :

تعاریف ، نقش و جایگاه R&D

مدیریت منابع انسانی R&D

فرایند انتخاب و توسعه محصول زیر ساخت ها ، ساختارسازی و سازماندهی در واحد های R&D

بازاریابی و تحقیق و توسعه ( چالش ها و روابط )

مدیریت پروژه های R&D

طراحی پیشرفته

طراحی مهندسی

طراحی فرایند تولید – برنامه ریزی محصول

یکپارچه سازی سیستم

مبانی جهش سیستمی مبانی مهندسی COE

مبانی مهندسی معکوس و الگوبرداری BM

شناسایی ظرفیت و راهکار های افزایش آن

ویژه مدیران فنی و کنترل کیفیت و آزمایشگاه های همکار شمال استان

جهت هماهنگی برای ثبت نام و حضور در دوره با شماره تلفن های زیرتماس بگیرید .

شماره تماس شرکت : 04432233314-04432224089- 04432240808- 09146212026- 09146212024 – 09145407563

آدرس شرکت : خیابان راهنمایی بالاترازکوی 18 پلاک 164 شرکت اروم پارسای پاسارگاد

کارگاه آموزشی با برگزاری شرکت اروم پارسای پاسارگاد همکار سازمان ملی استاندارد

دوره آموزشی آجرهای ماشینی ، فشاری و رسی مورد مصرف در ساختمان

مطابق استاندارد ملی شماره 7 و استاندارد های (7121/7122/7134)

سرفصل های دوره :

اندازه گیری ابعاد آجر

تست مقاومت فشاری

تحدب و تقعر آجر

تست مقاومت خمشی

جذب آب ، نمک های محلول و ذرات منبسط شونده

تست های ( شامل تعیین PH – تعیین مقدار ماده خشک – تعیین وزن مخصوص – تعیین کلر -تعیین قلیائیت – یکنواختی و رنگ )

تست آیتم های فیزیکی ( تست مقاومت فشاری (7 روزه و 28 روزه ) تعیین میزان کاهندگی آب به روش اسلامپ – تعیین هوای بتن )

جهت هماهنگی برای ثبت نام و حضور در دوره با شماره تلفن های زیرتماس بگیرید .

شماره تماس شرکت : 04432233314-04432224089- 04432240808- 09146212026- 09146212024 – 09145407563

آدرس شرکت : خیابان راهنمایی بالاترازکوی 18 پلاک 164 شرکت اروم پارسای پاسارگاد

کارگاه آموزشی با برگزاری شرکت اروم پارسای پاسارگاد همکار سازمان ملی استاندارد

مدیریت شستشو و ضدعفونی خطوط تولید در صنایع غذایی و آرایشی – بهداشتی

جهت هماهنگی برای ثبت نام و حضور در دوره با شماره تلفن های زیرتماس بگیرید .

شماره تماس شرکت : 04432233314-04432224089- 04432240808- 09146212026- 09146212024 – 09145407563

آدرس شرکت : خیابان راهنمایی بالاترازکوی 18 پلاک 164 شرکت اروم پارسای پاسارگاد

کارگاه آموزشی با برگزاری شرکت اروم پارسای پاسارگاد همکار سازمان ملی استاندارد

الزامات و برقراری GMP در صنایع غذایی و آرایشی – بهداشتی

جهت هماهنگی برای ثبت نام و حضور در دوره با شماره تلفن های زیرتماس بگیرید .

شماره تماس شرکت : 04432233314-04432224089- 04432240808- 09146212026- 09146212024 – 09145407563

آدرس شرکت : خیابان راهنمایی بالاترازکوی 18 پلاک 164 شرکت اروم پارسای پاسارگاد

کارگاه آموزشی با برگزاری شرکت اروم پارسای پاسارگاد همکار سازمان ملی استاندارد

آشنایی کلی با کالیبراسیون عمومی و تجهیزات اندازه گیری

ویژه مدیران و کارکنان واحدهای کنترل کیفیت ، فنی و مهندسی ، آزمایشگاه ها و سردخانه ها

سرفصل و محتوای آموزشی :

اصول ، مفاهیم و مبانی کالیبراسیون

آشنایی با تعاریف و اصظلاحات اندازه گیری

بررسی جایگاه کالیبراسیون در سیستم های مدیریت کیفیت

استاندارد های انجام کالیبراسیون برای تجهیزات عمومی

انواع تجهیزات اندازه گیری

مراحل فرایند کالیبراسیون

روش های مختلف کالیبراسیون و الزامات عمومی آن ها

آشنایی با خطا های اندازه گیری و مفاهیم اولیه عدم قطعیت

روش های تعیین فواصل کالیبراسیون در ابزار اندازه گیری

روش های اجرایی و برچسب کالیبراسیون

گواهینامه و سوابق کالیبراسیون

شرایط آزمایشگاه کالیبراسیون مرجع

جهت هماهنگی برای ثبت نام و حضور در دوره با شماره تلفن های زیرتماس بگیرید .

شماره تماس شرکت : 04432233314-04432224089- 04432240808- 09146212026- 09146212024 – 09145407563

آدرس شرکت : خیابان راهنمایی بالاترازکوی 18 پلاک 164 شرکت اروم پارسای پاسارگاد