کارگاه آموزشی با برگزاری شرکت اروم پارسای پاسارگاد همکار سازمان ملی استاندارد

شماره تماس شرکت : 04432233314-04432224089- 04432240808- 09146212026- 09146212024 – 09145407563

آدرس شرکت : خیابان راهنمایی بالاترازکوی 18 پلاک 164 شرکت اروم پارسای پاسارگاد

کارگاه آموزشی با برگزاری شرکت اروم پارسای پاسارگاد همکار سازمان ملی استاندارد

دوره آموزشی تخصصی دو روزه تئوری وعملی استاندارد های بتن آماده در صنعت ساختمان

سرفصل آموزشی :

آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد ملی 6044 بتن آماده

تشریح آخرین ویرایش مبحث 9در زمینه بتن

بررسی ضوابط رد و پذیرش بتن آماده سازه ای

تشریح آزمایشات الزامی تازه و سخت شده

جهت هماهنگی برای ثبت نام و حضور در دوره با شماره تلفن های زیرتماس بگیرید .

شماره تماس شرکت : 04432233314-04432224089- 04432240808- 09146212026- 09146212024 – 09145407563

آدرس شرکت : خیابان راهنمایی بالاترازکوی 18 پلاک 164 شرکت اروم پارسای پاسارگاد

کارگاه آموزشی با برگزاری شرکت اروم پارسای پاسارگاد همکار سازمان ملی استاندارد

تشریح الزامات و مستند سازی و ممیزی آزمایشگاه ها 17025

سرفصل آموزشی

آشنایی با استاندارد های 17025

بررسی الزامات عمومی

بررسی الزامات ساختاری

بررسی الزامات منابع

بررسی الزامات فرایند

بررسی الزامات سیستم کیفیت

ویژه مدیران فنی و کنترل کیفیت و آزمایشگاه های همکار استاندارد

هدف از برگزاری :

توانایی استقرار و پیاده سازی استاندارد

جهت هماهنگی برای ثبت نام و حضور در دوره با شماره تلفن های زیرتماس بگیرید.

شماره تماس شرکت : 04432233314-04432224089- 04432240808- 09146212026- 09146212024 – 09145407563

کارگاه آموزشی با برگزاری شرکت اروم پارسای پاسارگاد همکار سازمان ملی استاندارد

دوره آموزشی استاندارد های شن وماسه در صنعت ساختمان (تئوری – عملی )

ویژه مدیران کنترل کیفیت و کارکنان واحدهای بتن ، شن و ماسه ، تیرچه و آزمایشگاه های همکار استاندارد

جهت هماهنگی برای ثبت نام و حضور در دوره با شماره تلفن های زیرتماس بگیرید .

شماره تماس شرکت : 04432233314-04432224089- 04432240808- 09146212026- 09146212024 – 09145407563

آدرس شرکت : خیابان راهنمایی بالاترازکوی 18 پلاک 164 شرکت اروم پارسای پاسارگاد